Organik Tekstil

Bu standart tekstil izlənəbilərliliyini təmin etməkdədir. Hazır məhsullarda Orqanik olaraq yetişdirilmiş xammalların varlığını izləyən və təsdiqləyən bir standartdır. Köməkçi materiallar, çevrə və ya ictimai mövzularda əlavə bir kriteriya yaratmır.

Qida məhsulları xaricində 5% ilə 100% arasında orqanik xammaddəsi olan məhsullarda tətbiq olunur. Standart bitmiş məhsuldakı orqani xammal varlığını və miqdarını təsdiqləməkdədir.

Xammalı qaynağından hazır məhsula qədər izləməkdə və bu prosesləri şirkətimiz məsləhət xidmətləri ilə həyata keçirdir. Həmçinin məhsulun Organic Beynəlxalq Sertifikatı alması üçün də dəstək olur.

Paylaş :