ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi

ISO 9001:2015 Keyfiyyət idarəetmə Sistemi nədir ?

Dünya ticarətinin qloballaşması, rəqabətin əhatə dairəsi və sərhədlərini genişləndirməsi ISO 9001:2015 Sertifikatı alanların sayını getdikcə artırmışdır. Üstəlik ISO 9001:2015 Sertifikatı alanlar hər keçən gün daha da innovativ olmaqdadırlar. Müştərilər artıq daha məlumatlı hala gəlib və müştəri gözləntiləri ən üst səviyyəyə çatmışdır. Artıq müştəri gözləntilərini qarşılamaq yetərli olmamaqdadır, bunun üçün ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Standartını tətbiq etməklə müştəri gözləntilərinin də irəlisinə keçmək gərəklidir. ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Standartını tətbiq etməklə innovasiya sürəti artmış, xüsusilə texnologiya sahəsində olan inkişaflar əvvəlcədən xəyal belə edilə bilməyən fəaliyyətləri reallaşdırmışdır. Artıq dəyişikliyə və dəyişiklik sürətinə davam gətirə bilməyən şirkətlərin ayaqda qala bilməsi çox çətindir. Şirkətlərin ayaqda qala bilməsi üçün gərək ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Standartını tətbiq etməklə və sertifikatını almaqla bütün sektorlarda müştəri ehtiyac və gözləntilərinə uyğun məhsul istehsalı və ya xidmət göstərilməsi olmalıdır. Bu səbəblə şirkətlərdə layihələndirmə mərhələsindən istehsala, marketinqdən və satış sonrası xidmətlərə qədər bütün mərhələləri əhatə edən ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin (tətbiqi mütləqdir. ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi tətbiq olunandan sonra şirkətlər rahat ISO 9001:2015 Beynəlxalq Sertifikatını ala bilirlər.

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Standartları seriyası təşkilatların müştəri məmnuniyyətinin artırılmasına istiqamətlənən, ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin qurulması və təkmilləşdirilməsi, ISO 9001:2015 Beynəlxalq Sertifikatının alınması mövzusunda rəhbərlik edən və Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı ( ISO ) tərəfindən nəşr olunan bir standartdır. ISO 9001:2015 də bu seriyaya daxildir.

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Standartı müştəri gözləntiləri, ehtiyacları və qanuni şərtləri qarşılamaqla müştəri məmnuniyyətinin artırılmasını təklif edən dünyaca qəbul olunmuş bir keyfiyyət idarəetmə sistemi növüdür. ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Standartı şirkətin təşkilati quruluşundan müştərilərin məmnuniyyət səviyyəsinə, toplanan məlumatların təhlil edilməsindən proseslərin effektiv idarəedilməsinə, daxili auditlərdən məhsul layihələləndirilməsinə, satınalmadan satışa qədər bir çox nöqtədə şərtləri müəyyənləşdirir. ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi standartı əsas olaraq bir kontrol mexanizmidir. Bu ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Standartının məqsədi xəta və qüsurları azaltmaq, ortadan qaldırmaq və daha önəmlisi isə yarana biləcək xəta və qüsurları önləməkdir. ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Standartı birbaşa olaraq məhsul və xidmət keyfiyyəti ilə deyil, idarəetmə sisteminin keyfiyyəti ilə əlaqəlidir. Buradakı əsas proses effektiv bir ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin yaradılması və tətbiqi halında müştəri ehtiyaclarını qarşılayacaq keyfiyyətli məhsul və xidmətlərin istehsalıdır.

ISO 9001:2015 Beynəlxalq Standartı Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin necə yaradılacağını tamamilə şirkətlərə buraxmışdır. Edilməsi olan "standart" bir Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi deyil, standartın şərtlərini qarşılayan bir ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin yaradılmasıdır.

ISO 9001:2015 Beynəlxalq Sertifikatının faydaları nələrdir ?

 • Təsirli bir ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi üçün minimum şərtləri bildirir.
 • Şərtləri ümumidir, miqyası fərq etmədən hər sektor üçün tətbiq oluna bilər.
 • ISO 9001:2015 nəyin ediləcəyini söyləyər, necə ediləcəyini deyil.
 • Müştəri əlaqələrinə yönəlmiş müəssisədə müştəri şikayətləri azalır, müştəri məmnuniyyəti və bağlılığı daha da artar.
 • ISO 9001:2015 müştərinin istək və tələblərini ön planda tutaraq daha yaxşı məhsul layihəsi verir.
 • Yaxşı layihə və planlaşdırma, emal xərclərini azaldar.
 • ISO 9001:2015 keyfiyyət problemlərindən qaynaqlanan keyfiyyətsizlik xərclərini minimuma endirir.
 • ISO 9001:2015 də fəaliyyətlərin daha yaxşı planlaşdırılması, problemlərin daha sürətli həll edilməsi ilə səmərəli bir idarəetmə təmin edilmiş olar.
 • Bütün problemlər sistematik şəkildə təhlil edildiyinə görə, müəssisədə davamlı bir inkişaf olur.
 • İşçilərin fəaliyyətlərə cəlb olunması təmin olunur, motivasiya və iş həyəcanları artır.
 • ISO 9001:2015 hər sahədə davamlı təkmilləşdirilmə ilə ixtisaslı işçi faizini artırır.
 • ISO 9001:2015 müəssisələr arası problemlərin həllində sistematik yanaşma məhsuldarlığı artırır.
 • ISO 9001:2015 təşkilatın keyfiyyət imicini gücləndirir, müştərilərin inamını artırır.
 • ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi sistematik və inzibati bir infrastruktur yaradaraq təşkilatlanma yolunda bir addım daha irəliyə gedilməsini təmin edir.

ISO 9001:2015 Beynəlxalq Sertifikatını kimlər ala bilər ?

A-dan Z-ə bütün şirkət və ya təşkilatlar (özəl, dövlət, QHT və s.) ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemini tətbiq edə bilər. Bu müəssisələrə istehsal, qida sektoru, enerji sektoru, restoran, otellər, xidmət sahələri, təhsil müəssisələri və bildiyimiz bütün müəssisələr aiddir.

ISO 9001:2015 Beynəlxalq Sertifikatını necə almaq olar ?

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sertifikatını almaq üçün müştərilər vebsaytımızın əlaqə bölməsindən elektron müraciət göndərə bilərlər. Şirkətimizin əməkdaşları ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Sertifikatı almaq istəyən müştərilər ilə qısa müddətdə əlaqə saxlayırlar və müştəri məmnuniyyətini təmin edirlər.

Paylaş :