ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi

ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi nədir? 

ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi ilə təhlükəsiz və güvənli qidaların istehsalı və təmini sağlıq qidalanmasının ən əsas və imtina edilməz ünsürüdür. Bu məqsədlə günümüzdə istehsalçılar, topdan və pərakəndə satış təşkilatlarının daxil olduğu müxtəlif qruplar, akademiyalar və rəsmi qurumlar tərəfindən müxtəlif kontrol metodları və yanaşmaları inkişaf etdirilmişdir ki, bunlardan biri də ISO 22000 Qida Təhlükəsizliyi Standartıdır. Əvvəlki metodlarda ISO 22000 tətbiq olunmadığı üçün təhlükəsiz qida istehsalının reallaşdırılması üçün alınan önləmlərin ümumiyyətlə son məhsuldakı kontrollar olduğu görsənməkdədir. ISO 22000 Standartı tətbiq edilmədiyinə görə son məhsullarda edilən kontrollar məhsulun son vəziyyətindəki mövcud xətaları və təhlükələri göstərməkdədir.

ISO 22000 Standartının qəbul olunması üçün günümüzdə təhlükəsiz qida istehsalı üçün xammaddələr, qatqılar, köməkçi digər maddələr və qablaşdırma vəsaitlərinin istehsalından başlayaraq tədarükçülərin seçimi və dəyərləndirilməsi, müəssisəyə qəbulunu, istehsal mərhələlərini, son saxlama və çatdırılma daxil olmaqla kontrol altında saxlayan bir yanaşmanın lazımlılığı ortaya çıxmışdır. ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Standartı və HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Təhlükə Analizləri ve Kritik Kontrol Nöqtələri) Sistemi bu yanaşmalardan biridir. Müxtəlif ölkələrin rəsmi orqanları və beynəlxalq standartlaşma təşkilatları ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi və HACCP Sisteminə yönəlik önəmli işlər etmişlər və standartlar nəşr etdirmişlər. ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi və HACCP qavramının ortaya çıxışının 30 ildən çox olmasına və beynəlxalq keçərliliyinin olmasına baxmayaraq bu zamanda ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi və HACCP Sistemi üçün dünyaca qəbul olunacaq ortaq və geniş bir standart yaradılmamışdır.

ISO 22000 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Standartından öncə beynəlxalq bazarlarda isə hər bir ölkənin özünün qida təhlükəsizliyi ilə bağlı standartı mövcud idi, lakin bu ölkələrin birbirlərinə uyğun məhsul istehsalında problemlər yaradırdı.

Bunun üçün Beynəlxalq Standartlaşma Təşkilatı (ISO)  qida təhlükəsizliyi ilə bağlı ISO 22000 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Standartını yaratmışdır. Qida təhlükəsizliyini tətbiq edən şirkətlər rahat ISO 22000:2018 Beynəlxalq Sertifikatını ala bilərlər.

ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin əsas yanaşması istehlakçının qida qaynaqlı xəstəliklərə məruz qalmaması üçün inkişaf etdirilmiş,qida zənciri içərisindəki bütün prosesləri kontrol altında tutan önləyici bir sistemin şirkətlərdə tətbiq edilməsidir. Şirkətlərdə ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi istehsal kontrolu, məhsul kontrolu, avadanlıq kontrolu (baxış və gigiyena), çalışan və ziyarətçi gigiyenası, daşıma, anbara saxlama, məhsul məlumatı, tədris, tədarükçü seçimi və dəyərləndirilməsi, əlaqələr və oxşar mövzuları əhatə edir.

Qida sənayesində hər bir qurum öz kontrolu altında ISO 22000:2018 qida təhlükəsizliyi standartını təmin edəcək şəraiti reallaşdırmalıdır. Ön şərtlər proqramları (Prerequisite Programmes-PRPs), ISO 22000 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin sağlam bünövrəyə yerləşməsini təmin edən proqramlardır. Ön şərtlər proqramları və ISO 22000 təhlükəsiz qida istehsalındakı əsas, çevrəsəl və istehsal şərtlərinin kontrol altında alınmasını təmin etməkdədir.


ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin faydaları nələrdir ?

 • ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi qida gigiyenası istehlakçıların qida təhlükəsizliyi ilə əlaqədar tələblərinin hamısının qarşılanması
 • ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin beynəlxalq səviyyədə tanınan bir sistem olması səbəbiylə ixracatda rahatlığın təmin olunması
 • ISO 22000:2018 Standartı tətbiq olunduqdan sonra məhsulun geri toplama riskinin minimuma endirilməsi
 • ISO 22000 Standartının təlimatlandırılması ilə işçilərin iş məhsuldarlığının və məmnuniyyətinin artımı
 • ISO 22000 Standartının təlimlərinin keçirilməsi ilə iİşçilərin gigiyena və qida təhlükəsizliyi mövzusunda məlumatlılıq səviyyəsinin artması
 • ISO 22000:2018 Standartının şərtləri daxilində prosesə nəzarətin sənədlərlə sübut olunmasına imkanın yaradılması
 • Öhdəliklərini bilən ciddi və peşəkar bir təşkilat mədəniyyətinin yaradılması
 • ISO 22000:2018 Standartının tətbiqi ilə qida zəhərlənmələri və ölüm risklərinin minimuma edilməsinin təmin edilməsi
 • ISO 22000:2018 Standartının tələbi ilə qanunvericiliyə uyğunluğun təmin edilməsi
 • Rəsmi yoxlamalarda qarşıya çıxan problemlərin ISO 22000:2018 Standartının dəstəyi ilə minimuma endirilməsi
 • Qida israfının (qida pozulmaları, və s.) və bu israfdan qaynaqlanan xərclərin minimuma endirilməsi ISO 22000:2018 Standartının əsas prioritetlərindən biridir
 • İş mühitində yaxşılaşma ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Standartının əsas funksiyalarından biridir
 • Müştəri güvəninin və məmnuniyyətinin təmin edilməsiISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi sayəsində mümkün olur
 • ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Sertifikatının olması satışda rəqiblərin önünə keçilməsinə kömək edir
 • Məhsul itkisinin ən aza enməsi ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin tətbiqindən sonra mümkün olur
 • ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin tətbiqi zamanı məhsulun təhlükəsizlik problemlərinin qarşısının alınması mümkün olur
 • ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi səhv edərək qazanılan təcrübəyə güvənməkdən çox potensial təhlükələrin öncədən xəbər verilməsinin təmin edir
 • ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi qida müəssisələrinə etibarlı qida istehsalında qanuni çətinlikləri qarşılamaq üçün etibarlılığı təmin edir
 • Effektiv yanaşma, təkmilləşməyə sistematik yaxınlaşma ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin tətbiqi ilə mümkündür
 • ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin qida zəncirinin hər mərhələsində istifadə imkanı mövcuddur
 • ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin ənənəvi yoxlama və nəzarət sistemlərindən daha təsirli olması
 • ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi FAO / WHO tərəfindən təsdiqlənmiş etibarlı bir idarəetmə sistemi modelidir.

 

ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemini kimlər tətbiq edə bilər ?

ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi aşağıdakılar da daxil olmaqla qida zəncirinə birbaşa və ya dolayısı ilə daxil olan bütün quruluşlar tərəfindən tətbiq oluna bilər:

 • Fermerlər, balıqçılar və süd istehsalçıları
 • Ət, balıq və qida istehsalı müəssisələri
 • Çörək, konservə, dondurulmuş qida məhsulları, içki istehsaçıları
 • Restoranlar, otellər, keyterinqlər
 • və qida ilə əlaqəli olan bütün müəssisələr ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemini tətbiq edə bilərlər.

ISO 22000:2018 Beynəlxalq Sertifikatını kimlər ala bilər ?

A-dan Z-ə bütün şirkət və ya təşkilatlar, özəlliklə qida istehsalı və ya təsiri olan şirkətlər (özəl, dövlət, QHT və s.) ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemini tətbiq edə bilər. Bu müəssisələrə istehsal, qida sektoru, keyterinq, restoran, otellər, xidmət sahələri, paketləmə, otel və bildiyimiz bütün müəssisələr aiddir.

ISO 22000:2018  Beynəlxalq Sertifikatını necə almaq olar ?

ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Sertifikatını almaq üçün müştərilər vebsaytımızın əlaqə bölməsindən elektron müraciət göndərə bilərlər. Şirkətimizin əməkdaşlarıISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Sertifikatı almaq istəyən müştərilər ilə qısa müddətdə əlaqə saxlayırlar və müştəri məmnuniyyətini təmin edirlər.

Paylaş :