ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəetmə Sistemi

ISO 37001:2016 Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəetmə Sisteminun qurulması, tətbiqi, davamlılığı, təhlili və təkmilləşdirilməsi üçün ehtiyacları müəyyənləşdirir və rəhbərlik edər. Sistem müstəqil ola bilər və ya ümumi bir idarəçilik sisteminə inteqrə edilə bilər. ISO 37001:2016 Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəetmə Sistemi təşkilatın fəaliyyətləri ilə əlaqəli olaraq aşağıdakıları əhatə edir:​​

  • Dövlət, özəl və QHT sektorunda korrupsiya
  • Assosiasiyalar tərəfindən korrupsiya
  • Assosiasiyalar adına çalışan və ya istifadə edən təşkilat çalışanı tərəfindən korrupsiya
  • Təşkilatın rüşvətçiliyi
  • Assosiasiyanın fəaliyyətləri ilə əlaqəli olaraq çalışanının korrupsiya fəaliyyəti

ISO 37001:2016 Beynəlxalq Sertifikatı sadəcə korrupsiya üçün keçərlidir. Bir təşkilatda korrupsiyasının qabaqlanması, müəyyənləşdirilməsi və bunlara təsir etməsinə və fəaliyyətlərinə tətbiq olunacaq korrupsiya ilə mübarizə qanunlarına və könüllü öhdəliklərə əməl etməsinə kömək etmək üçün hazırlanmış bir idarəçilik sistemi üçün şərtləri müəyyənləşdirər və rəhbərlik edər.

ISO 37001:2016 Beynəlxalq Sertifikatı fırıldaqçılıq, kartel və digər anti-tröst/rəqabət cinayətlərini, pul yuyulmasını və ya korrupsiya ilə əlaqəli digər fəaliyyətləri xüsusilə ələ almalıdır.

Paylaş :