Təlimlər

Təlimlərə qatılmaq üçün müraciət edin

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi

Təlimin adı: ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Praktiki Təlimi

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin tətbiqi müasir günümüzdə bir çox şirkətlər tərəfindən vacib bilinir. Böhran vəziyyətində bazarda rəqabətə tab gətirən və inkişaf etməyi bacaran şirkətlər məhz ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin tətbiqini həyata keçirən şirkətlərdir. Həmin sistemi yaxşı tətbiq edən şirkətlər bilirlər ki, məhz keyfiyyət şirkətdə bütün sahələrə (rəhbərlik, insan resursları, istehsal, satınalma, marketinq və hamısı) və həmin sahələrin inkişafına birbaşa təsir edir. Keyfiyyətin idarəedilməsini bilən menecerlər də şirkətlərinin inkişafında mühüm rol oynayırlar. Həm şirkətin xərclərinin azalması baş verir, həm də şirkətin satışında yüksəlişlər baş verir. Müştəri məmnuniyyəti də məhz standartın tövhələri üzrə daim yüksəlməyə davam edir.

Təlimdə iştirak edə bilər: keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə mütəxəssislər, keyfiyyətə nəzarət mütəxəssisləri, mühəndislər, qida təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər, sətəm mütəxəssisləri, insan resursları üzrə menecerlər, istehsal mühəndisləri, satınalma menecerləri, direktorlar, sahibkarlar, yeni işə düzəlmək istəyənlər və hər kəs.

Təlimdən əldə edəcəkləriniz:

 • Şirkətdə rahat və sərbəst keyfiyyət idarəetmə sistemini qura biləcəksiniz
 • İdarəetmə sisteminin daha səmərəli təşkili
 • Şirkətə mənfi təsir edəcək risklərlə mübarizə
 • Az xərc və çox mənfəət gətirəcək idarəetmə sisteminin qurulması
 • Şirkət daxilində yaranana biləcək problemlərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi
 • Səmərəli planlaşdırma
 • Müştəri məmnuniyyətinin davamlı artması
 • Proseslərin keyfiyyət sisteminə görə qurulması
 • Prosedurların sistemə uyğun hazırlanması
 • Resursların səmərəli şəkildə idarə olunması
 • Şirkətin daim inkişafı üçün beynəlxalq tələb və metodlar

 

ISO 9001:2015 Baş Auditor

ISO 9001:2015 Baş Auditor

Təlimin adı: ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Baş Auditor

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin tətbiqi müasir günümüzdə bir çox şirkətlər tərəfindən vacib bilinir. Böhran vəziyyətində bazarda rəqabətə tab gətirən və inkişaf etməyi bacaran şirkətlər məhz ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin tətbiqini həyata keçirən şirkətlərdir. Həmin sistemi yaxşı tətbiq edən şirkətlər bilirlər ki, məhz keyfiyyət şirkətdə bütün sahələrə (rəhbərlik, insan resursları, istehsal, satınalma, marketinq və hamısı) və həmin sahələrin inkişafına birbaşa təsir edir. Keyfiyyətin idarəedilməsini bilən menecerlər də şirkətlərinin inkişafında mühüm rol oynayırlar. Həm şirkətin xərclərinin azalması baş verir, həm də şirkətin satışında yüksəlişlər baş verir. Müştəri məmnuniyyəti də məhz standartın tövhələri üzrə daim yüksəlməyə davam edir. Baş Auditorlara həmçinin imkan olur ki, öd daxili təşkilatlarını və kənar təşkilatları rahat və professional formada auditlərini həyata keçirsinlər. Həmçinin də sertifikasiya şirkətlərində Baş Auditor kimi fəaliyyət göstərsinlər.

Təlimdə iştirak edə bilər: keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə mütəxəssislər, keyfiyyətə nəzarət mütəxəssisləri, mühəndislər, qida təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər, sətəm mütəxəssisləri, insan resursları üzrə menecerlər, istehsal mühəndisləri, satınalma menecerləri, direktorlar, sahibkarlar, yeni işə düzəlmək istəyənlər və hər kəs.

Təlimdən əldə edəcəkləriniz:

 • Çalışdığınız təşkilatda rahat və sərbəst keyfiyyət idarəetmə sistemini audit edə biləcəksiniz
 • Kənar təşkilatlarda rahat və sərbəst keyfiyyət idarəetmə sistemini audit edə biləcəksiniz
 • İdarəetmə sisteminin daha səmərəli auditinin həyata keçirilməsi
 • Şirkətə mənfi təsir edəcək risklərlə mübarizədə uyğunsuzluqların aşkara çıxarılmasında auditin önəmi
 • Şirkət daxilində yaranana biləcək problemlərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi
 • Səmərəli planlaşdırma
 • Müştəri məmnuniyyətinin davamlı artması
 • Proseslərin keyfiyyət sisteminə görə auditinin həyata keçirilməsi
 • Baş Auditor nəzəri və praktiki bilikləri
 • Beynəlxalq Akreditasiyalı Baş Auditor sertifikatı