ISO 9001:2015 nədir? ISO 9001:2015 Sertifikatını kimlər ala bilər?

ISO 9001:2015 nədir? ISO 9001:2015 Sertifikatını kimlər ala bilər?
  • İyun 05 , 2023
ISO 9001:2015 nədir? ISO 9001:2015 Sertifikatını kimlər ala bilər?

Şirkət və qurumlara verilən sertifikata uyğun olmaq üçün ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi tələblərinə uyğun təşkilati struktura malik olmaq lazımdır. Bir şirkət və təşkilatın bütün fəaliyyət və təşkilatlarını qlobal standartlara və prinsiplərə uyğun formalaşdırmaq məqsədi daşıyan ISO 9001:2015 Sertifikatı ilə şirkətin daha səmərəli və konstruktiv təşkilat planına sahib olması təmin edilir. ISO 9001:2015 Sertifikatına sahib olan qurumlar həm brend imicinə dəyər qatır, həm də qlobal fəaliyyətlərində rəqabət qabiliyyətini artırır.

ISO 9001:2015 Sertifikatını kimlərə verilir?
ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Sertifikatı hər cür qurum və təşkilatlara verilə bilər. ISO 9001:2015 xüsusilə təşkilat planının hələ tərtib edilmədiyi və iş yerində səlahiyyətli şəxsin olmadığı hallarda, işin pozulduğu qurumlarda funksional iş modeli yaratmaq baxımından dəyər təklif edir. İri şirkətlərə, eləcə də KOB-lara və ekvivalent şirkətlərə verilə bilən ISO 9001:2015 Sertifikatına uyğun olmaq üçün ISO 9001:2015-in tələblərinə uyğunluğu təmin etmək ən vacib şərtdir.

ISO 9001:2015 Sertifikatı bəzi qurumlar tərəfindən layiq görülsə də, sonrakı dövrlərdə müvafiq standartların korporativ mədəniyyət və prinsiplərə çevrilə bilməməsi və işə götürülən işçilərə ötürülə bilməməsi kimi səbəblərdən əməliyyat səmərəliliyində arzulanan hədəfə çatmaq mümkün deyil. Belə bir vəziyyətin baş verməməsi üçün mütəmadi olaraq ISO 9001:2015 Keyfiyyət Standartları ilə bağlı təlimlər keçirilməli və bu sahədəki inkişaflar bildirilməlidir. Beləliklə, qurum daxilində ISO 9001:2015 kimi qlobal standartların təsdiqi və qəbulu təmin edilir və daha funksional bir təşkilat meydana çıxır.

ISO 9001:2015 ilə əldə edilən üstünlüklər hansılardır?
Firmanın məqsədi mənfəətdir. Mənfəət əldə etmək üçün bütün fəaliyyətini müştəri yönümlü bir xətt üzrə aparmalıdır. Məhsul dizaynından tutmuş məhsulun marketinqinə qədər hər şeyin və bu prosesləri idarə etmək üçün insan resurslarının optimal səmərəliliklə idarə olunması vacibdir. Bu keyfiyyətə və təşkilata malik olmağa imkan verən prinsiplər toplusu ISO 9001 adlanır. ISO 9001:2015-in digər məqsədi yaxşı planlaşdırma ilə əməliyyat xərclərini minimuma endirməkdir. ISO 9001:2015 bundan əlavə, mümkün riskləri təxmin edə bilən bir quruluşa sahib olmaq və risklərə qarşı çevik həllər istehsal etmək. Bütün bunlar ISO 9001:2015 ilə brendin imicinə, prestijinə və keyfiyyətinə birbaşa təsir edən elementləri təşkil edir.

Paylaş: